Sex camera live ruski

Sex camera live ruski-12
Taktiež pochybujem, že by ľudia vtedy v novembri štrngali kľúčmi za to, aby nám tu dnes vtedajší komsomolci, prevracači kabátov, Št B-áci a zbohatlíci, najväčšmi profitovavší zo zbedačenia našich krajín, direktívne a autoritatívne kázali o hodnotách a morálke, vydierali spoločnosť fašizoidnými iniciatívymi na cenzurovanie správ a internetu, militarizovali ju a aktívne bojovali proti širšiemu všeslovanskému a vlasteneckému povedomiu ľudí, ktoré je nám od prirodzenosti vlastné už len preto, že hovoríme Vyznávačov tejto pôvodnej pravoslávnej viery, o ktorej písal Štúr, môžeme na doleuvedenej mape Čiech od S. Zároveň je odôvodnené predpokladať, že táto naša pôvodne slovanská liturgia spolu s hlaholickým písmom u nás pretrvávala a bola aktívne používaným jazykom/písmom až do polovice XVIII.stor.n.l., ako to dosvedčuje dobová mapa Gottfrieda Hensela „Europa Polyglotta“ z roku 1741 (!!! Hlaholika pod názvom je zrejme dielom Habsburgovcov, Viedne a Vatikánu, pričom sa jedná o relatívne neskorý proces z XVII-XVIII. Germanizácia, tak aku ju poznáme a ako ju opísal Štúr, zrejme vonkoncom nebola javom stredoveku (až do Reformácie sa v Európe hovorilo slovansky – pozn.), ale naplno započala až po Tridsaťročnej vojne a v procese formovania post-reformačných európskych monarchií, vrátane habsburgskej a pruskej.Žijeme v kráľovstve krivých zrkadiel, kde Kiska, ktorého dokonale vystihuje horeuvedená charakteristika „psychotrockistov“ vzhľadom na jeho minulosť v SZM, dnes spolu so Steinmeierom 2x nastupuje dráhu „normalizácie informačnej sféry“, tentokrát v podobe nepokryte fašistických iniciatív cenzúry a kriminalizácie alternatívnych „dezinformačných webov“ a tzv. Pokračuje tým v svojej a Žitňanskej „protiextrémistickej kampani“ a nevídanom politickom ovplyvňovaní súdnictva, čo dohromady tvorí nádherný príklad naslovovzatej fašizácie spoločnosti a burcovania spoločenskej hystérie.

Ich želaním bol „socializmus s ľudskou tvárou“, ktorý by pri zaistení a obrane tradičných a osvedčených hodnôt zároveň poskytoval ľuďom myšlienkovú a názorovú slobodu, onen írečitý dubčekovský, možno trochu naivný, ideál.

Väčšina ľudí chcela socializmus VYLEPŠIŤ, nie ho zničiť.

Je pozoruhodné, že zatiaľ čo slovné spojenie „totalitné režimy“ predikuje v súčasných slovenských politologických súradniciach nacizmus a komunizmus, tak na oficiálnej webstránke nemeckého spolkového prezidenta je uvedené …

„victimes of totalitarian regimes“ s uvedením špecifického časového intervalu – 1945-89. z pohľadu nemeckého prezidenta a SRN bol totalitou len povojnový socializmus, ale vonkoncom nie nacizmus a jeho slovenská klérofašistická odnož.

A usudzujúc podľa tonality žilinskej diskusie slovenského a nemeckého prezidenta, čoskoro už ani kecať nebudeme môcť.

Hybným motorom novembrových procesov boli kádre z Št B, ktoré sa zrejme od východonemeckých kolegov, resp.v 89 sme, súc zamestnaní, ubytovaní, vzdelaní a zdraví, demonštrovali za právo názorovej slobody a podnikania.Dnes nemáme garantované ani byty, ani zdravie, ani vzdelanie, ani prácu, všetko, čo môžeme, je akurát tak kecať.Táto poľutovaniahodná skutočnosť – ideologické otroctvo – je demonštrovaná tým, že napriek takmer 30 rokom života v „slobodnom svete západnej civilizácie“ majú jej hlavní indoktrinátori stále starosť o „morálne zdravie národa“, a masírujú nás sústavnou cieľavedomou protiruskou a protisocialistickou propagandou – prakticky v každých správach RTVS je nejaké Keď hovoríme o sociálnej a „netrhovej sfére“ ekonomiky, treba uznať, že socializmus bol vlastne v mnohom – „upgrade-ovaným kresťanstvom“ XX.storočia , pretože v jeho stredobode bol človek a možnosti jeho osobnostného rozvoja.najsilnejšiu armádu v Európe a všetky predpoklady k aktívnej obrane a uplatňovaniu svojej suverenity), ale nechceli ani nepúšťajú k riadeniu skutočne kompetentné kádre, oligarchizujúc si moc tak, aby mohli vykonávať pre nich obvyklú úlohu „správcu územia“ pre pána – bez rozdielu, či z Moskvy alebo z Washingtonu.To práve oni tu počas „normalizácie“ vykonávali úlohu „ideologickej polície“, ako psychotrockisti boli zodpovední za očividné prešľapy vládnej moci na ideologicko-informačnej priorite .Pri tomto posúdení sa pritom netreba nechať odradiť skutočnosťou, že psychotrockisti a sionisti v štruktúrach vládnej moci normalizačnej ČSSR oligarchizovali a monopolizovali ideologicko-spoločenský diskurz v krajine.Slovom, práve táto súčasť nášho genetického kódu nám bráni v tom, aby sme bezvýhradne schvaľovali „ponovembrové status quo“, resp. Tá hystéria je aj preto taká, pretože z pohľadu väčšinovej kolektívnej morálky národa ponovembrový vývoj nikdy nebude legitímny.Práve táto logika leží v pozadí snáh liberálno-fašistickej pravice kriminalizovať socializmus a latentne i otvorene zavádzať do spoločnosti fašistické prvky.Pretože len vo fašistickej spoločnosti budú takí zločinci ako Kiska a Dzurinda, Galko, Mikloš a iní prakticky beztrestní, zatiaľ čo celá penálna mašinéria sa preorientuje na „dezinformátorov“ a ruskú propagandu a táto „nová spravodlivosť“ bude vynucovaná v rozpore s Listinou ľudských práv a Chartou OSN.

SHOW COMMENTS

Comments Sex camera live ruski

The Latest from polarspirit.ru ©