Cyber sex free adult xxx dating sites in mumbai

Cyber sex free adult xxx dating sites in mumbai-76
డిస మొలతో వున్నఅత్త ను చూసేసరికి నా మొడ్డ మీదికి చేయి వెళ్ళింది. ఇంతలో పిల్లలు వచ్చే సారు నేను నిరాశగా పిసుకుడు ఆపేసాను చాల బాగుందిరా నాన్న అంది అత్త మరుసటి రోజు శనివారం మధ్యాహ్నం వచ్చేసాను అత్త పడుకుని వున్నది అత్తా వొళ్ళు పిసకన అన్నాను నీకు చేతులు నొప్పిగా వుంటాయేమో నాన్న అన్నది నీకు సంతోషం ఐనదే నేను చేస్తాను అత్తా అన్నాను ఓకే నాన్న పిసుకు అన్నది ఆవిడ వొల్లంత చక్కగా పిసికుడు మొదలు పెట్టాను మడతల దగ్గర కాసేపు రుద్దాను నాన్న చాల హాయిగా వుందిరా అన్నది తర్వాత పిర్రల ఫై కాసేపు రుద్దాను రుద్దాను అనేకంటే పిర్రలతో ఆడుకున్నాను తర్వాత వీపు పిసికాను సంకలలో కాసేపు రుద్దాను సంకల లో నుండి నిదానం గా చేతిని అత్త బండ సల్లకు చేతితో తాకాను పిర్రల ఫై నుండి కింది దాక కాళ్ళ ఫై కాసేపు పిసికాను ఇంతలో పిల్లలు వచ్చారు ఆదివారము చాల బారముగా గడిచింది సోమవారము కాలేజీ నుండి మధ్యాహ్నం వచ్చేసాను వచ్చేసావేర నాన్న అన్నది అత్త మధ్యాహ్నం classes లేవత్త అన్నాను పడుకున్న తర్వాత అత్తను వొళ్ళు పిసకనా అని అడిగాను అలాగే నాన్న అన్నది మల్లి పిసుకుడు start చేశాను నడుము మడత వద్ద మొదలు పెట్టి పిసుకు తుంటే కన్నా చాల బాగుందిరా అంది తొడలు వీపు సంకలు పిసికిన తర్వాత పిర్రలు పిసుకుడు మొదలు పెట్టాను అక్కడి నుండి కాళ్ళ వరకు పిసుకుడే పిసుకుడు ఆనందముతో అత్త మూలుగుతున్నది అత్త అటు తిరుగు అటు కూడా పిసుకుతాను అన్నాను తను తిరిగింది ఇక కాళ్ళ దగ్గర నుండి పైకి పిసుకుడు మొదలు పెట్టాను అత్త బలమైన తొడలు పిసుకుతుంటే చాల ఆనందముగా వుంది అత్త ముఖము కూడా చాల ఆనందముగా వుంది కాసేపు తొడలు పిసికాను తొడలు పిసుకుతూ నిదానముగా చేతిని పూకు దగ్గరవరకు తిసుకేల్లను రెండు మూడు సార్లు పూకు దగ్గర ఎత్తులను తాకాను అత్త ఆనందముతో నిద్ర పోవుచున్నట్లు వున్నది కాసేపు అత్త పొట్ట ఫై చేతితో రాసాను అక్కడినుండి కాసేపు సల్ల దగ్గరలో రుద్దాను నిదానముగా సల్ల ఫై చేతులు వేశాను అత్త ఏమి కదల లేదు కొద్దిగా నొక్కాను ఏమి కదలిక లేదు కాసేపు సల్లతో ఆడుకున్నాను ఏమి కదలిక లేదు నిదానముగా కింది రెండు బటన్స్ తీసాను మళ్ళీ కాసేపు పిసికాను ఈలోపు పిల్లలు వచ్చేసారు నేను ఏమి తెలియనట్లు నిద్రపోయినట్లు పడుకున్నాను మరుసటి రోజు నుండి పిల్లలకు సెలవులు వచ్చాయి ఆ రోజు రాత్రి మామ నన్ను పిలిచి పిల్లలను వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో దింపి రమ్మన్నారు సరేనని మరు రోజు ప్లాన్ చేసుకున్నాను తర్వాత అత్త కూడా వస్తానంది నాకు చాల సంతోషం వేసింది అయితే మరుసటి రోజు మామ ఆఫీసు నుండి ఫోన్ చేసి తను దింపి వస్తనన్నారట సాయంత్రం నేను వచ్చేసరికి అత్త చెప్పింది అంటే ఆ రాత్రి అత్త నేను మాత్రమే ఇంట్లో వుంతమన్న మాట సాయంత్రం మామను పిల్లలను బస్సు ఎక్కించి వచ్చాను అత్త నేను భోజనం చేసాము అత్త పడుకుని నన్ను కూడా పడుకోమంది అత్త వాళ్ళు పిసకనా అన్నా నీకు నా వాళ్ళు పిసకటం సరదాగా వుందా అని అడిగింది నీకు కూడా హాయిగా వుందిగా అత్తా అన్నాను సరే పిసక మంది ఇక నడుము పిర్రలు వీపు సంకలు కాసేపు మర్దన చేశాను తర్వాత రెండో వైపుకు తిరగమన్నాను అత్త తిరిగింది కాసేపు కాళ్ళు తొడలు నొక్కాను తర్వాత పొట్ట మీద భుజాలు నొక్కాను కాసేపు అత్త బొడ్డుతో ఆడుకున్నాను అత్త హాయిగా కాళ్ళు మూసుకుని వుంది.అత్త నిదానముగా మూలగటం మొదలు పెట్టింది.

“Ajit, its almost midnight” my wife said, not alarmed, but a bit surprised that we had lost sense of time.“Ah , its ok, tomorrow is Sunday, and Nikhil is also staying ovbvernight with his friends.

Infact I feel like having coffee now” I said with a laugh.“No lets go home, I will make coffee for us” She said in her sweet voice. She was smart and educated and well placed in her job, yet not too modern or extravagant.

It felt like a hammer and I fell on the pavement breathless, not even able to speak or groan. She seemed to be in a state of shock.“ Please leave us and take whatever money we have” I pleaded pointing at my wallet, watch and camera “ I promise we will not report you to the police, if you leave us unharmed”“Ofcourse we will take all that too, but we also want a taste of your sweet wife” said the tallest guy gleefully “We wont harm you , if you co-operate”My wife knew what was in store for her and she began to kick her legs trying to free herself. Once I was tied up to a pillar , with a handkerchief stuffed in my mouth, all the guys turned their attention to my wife.

My voice was stuck somewhere between my lungs and throat .“Bastard, that will teach you how to talk” growled one of the guys .“Aur sun saali, hum khatarnaak log hain, tunhe agar chilaya naa, to tere majnu ko maar daalenge” he warned my wife as took out a knife.(and listen bitch, we are dangerous people, if you scream we will kill your lover”)“Samjhi, saali ? )My wife’s mouth was covered by one the the guy’s hands, so she couldn’t do anything more then just murmur and nod her head. I could see her looking upto them with intense fear in her eyes, and muffled sounds coming from her mouth through her captors hands. I was feeling ashamed and angry at being so helpless.

కానీ ఆవిడ నేను తనకు ట్రై చేస్తున్నానని మా అత్త తో చెప్పింది.

తను నన్ను తన వొళ్ళో పడుకోపెట్టుకుని కబుర్లు చెప్పింది.ఇప్పుడే అటువంటి ఆలోచనలు చేస్తే చదువు పాడవుతుంది నాన్నఅని చెప్పింది. నేను జాయిన్ అయిన నెలకి నా మేనమామ గారికి అక్కడికి transfer అయింది. వారికీ ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు.మా అత్త చిన్నప్పటి నుండి నన్ను పెంచింది. అందులో scenes చూసిన తర్వాత నా మొడ్డలో కోరికలు పెరిగాయి. నేను వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరే వుండి కాలేజీ కి వెళ్ళే వాడిని. ఒకరోజు నేను నా ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఒక మాయలం సినిమాకి వెళ్ళాము. అక్కడ నా చేయి నాట్యమాడుతుంటే అత్త ఆనందముతో ములుగు చున్నది. పర్వాలేదు నీకు రాయటం కంటే నాకు ఏది ఆనందము కాదన్నాను. సరే నీ ఇష్టం అంది నా చేయి నడుము మడత ఫై నుండి అత్త వీపును కాసేపు నొక్కాను అత్తా బాగుందా అన్నాను చాల హాయిగా వుందిరా కన్నా అంది నీ వీపు కూడా నొక్కన అన్నాను నీ ఇష్టం రా కానీ balm లేకుండా నొక్క మంది. అత్తా వొంటిని అల నొక్కుతుంటే నాకు స్వర్గం లో వున్నట్టు ఉంది. మొదటగా నా చేయి అత్త నడుము మడతలోకి ఆ ఆనందం చెప్పలేనిది. అక్కడి నుండి నిదానంగా చీర ఫై నుండి అత్తా పిర్రలు నొక్కుడు మొదలు పెట్టాను. చాల హాయిగా వుందిరా కన్నా అంది అల చాల సేపు నొక్కుతూనే వున్నాను.I proposed marriage to her and she very shyly had said yes. Infact at times , because everything went off without any hitch, it almost felt like arrange marriage. But walking down the street it still felt as good and romantic like it was 13 years ago.Our family was what one can say as a complete happy family. Being in middle of monsoon, the streets were quite empty.It was a nice film and we both enjoyed watching the movie together.Our house wasn’t really a walking distance from the cinema hall, but the night was pleasant and we were very relaxed, so we decided to walk it up.The streets were known to us pretty well, but it was empty unlike daytime, when its noisy and crowded.Our house must have been still a kilometre away when we saw this bunch of 3-4 guys walking towards us .

SHOW COMMENTS

Comments Cyber sex free adult xxx dating sites in mumbai

The Latest from polarspirit.ru ©